facebook

Zawodnicy-członkowie KS "Azoty-Puławy" są objęci ubezpieczeniem NNW na sumę 1.000,00 PLN.

Podstawa prawna Art.38 Ustawy o sporcie (Dz. U. z 2010 nr 127 pozycja 857 z późniejszymi zmianami ) o brzmieniu:

Art. 38. 1. Zawodnik uczestniczący we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy oraz zawodnik kadry narodowej podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków w uprawianym sporcie.

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, spoczywa na klubie sportowym będącym członkiem polskiego związku sportowego, a w przypadku zawodnika kadry narodowej — na polskim związku sportowym.

Kalendarz klubowy

Reklama

Sonda

Licznik

3782066
Wspierają nas i Współpracują z nami:


Realizacja: EmnetStudio
Powered by CMS Dianthus
Dokument wydrukowany ze strony: www.stowarzyszenie.azoty-pulawy.pl/ubezpieczenie-zawodnikow/