facebook

Historia puławskiej piłki ręcznej do 2003 r.

 

Tekst powstał na podstawie wydawnictwa:
"80 lat KS "WISŁA" Puławy" pod redakcją Andrzeja Burka 

 

We wrześniu 1975 roku decyzją Zarządu Klubu powołano sekcję piłki ręcznej. Pierwszym kierownikiem sekcji został Marian Kostyra, a trenerem - Wojciech Pastuszko.

Przez dwa lata zespół piłki ręcznej walczył o awans do klasy międzywojewódzkiej. Wreszcie w 1978 roku uzyskano upragniony awans – trenerem drużyny był Karol Wiśniewski,  trenerem juniorów  - Wojciech Pastuszko,  juniorów młodszych  - Marian Kostyra. Kierownikiem sekcji był Jerzy Nogalski.

W 1982 roku podczas IX Ogólnopolskiej Spartakiady Młodzieży zawodnicy naszego Klubu J.   Radziński,  A. Choroś,  S. Strumnik,  P. Prószyński, H. Koszyk,  ,   M. Kabat,  W. Słowik, M. Zdunkiewicz, M. Brzozowski,  K. Nawrotek, J. Taracha,    J. Dębski zdobyli srebrny medal  - pierwszy w historii naszego Klubu i województwa lubelskiego. Trenerem zespołu był Jerzy Witaszek,  a Kierownikiem sekcji  Wiesław Chołuj.

(Dyskontując  to  osiągnięcie  warto   prześle­dzić drogę do niego prowadzącą.

Jej początek przypada na rok 1978, kiedy to do Puław zjechał młody absolwent gdańskiej  Akademii Wychowania Fizycznego — Jerzy Witaszek, legitymujący się drugim stopniem specjalności właśnie w piłce ręcznej. Podjął pracę w szkole podstawowej nr 5, gdzie spoś­ród uczniów 7 klasy zorganizował grupę mło­dzików, chcących grać w piłkę ręczną.  Waldemar Ostrowski – 60 lat KS ”Wisła” Puławy ).

Należy tu dodać, że J. Witaszek objął szkoleniem  chłopców urodzonych w latach : 1964, 1965,1966, 1967,1968, - pięć grup szkoleniowych,  które to  zapoczątkowały  solidne podwaliny dla późniejszych sukcesów piłki ręcznej w Puławach.

            Na rozgrywanej w Poznaniu XI OSM w 1984r. juniorzy młodsi, podopieczni trenera Wojciecha Pastuszki, wywalczyli srebrny medal występując w następującym  składzie: A.  Stasiak, W. Mikuła, W. Szmyła, A. Chołody, P. i P. Kalińscy, P.  Prószyński, W. Dobraczyński, W. Strumnik, R. Nowakowski, P. Rutkowski, D.    Gębala, M. Leń.

Natomiast juniorzy starsi, wychowankowie trenera Jerzego Witaszka: Choroś, J. Radziński, J. Taracha, W. Słowik, H. Koszyk M. Kabat, M. Brzozowski, J. Dębski, M. Zdunkiewicz, K. Nawrotek.,  na  mistrzostwach Polski rozgrywanych  w Elblągu wywalczyli V miejsce. Kierownik drużyny był E. Capała. Do kadry narodowej juniorów powołani zostali Marek Kabat i Jerzy Radziński.

W roku  1985  zespół juniorów starszych wychowanków trenera Jerzego Witaszka (trenowanych z przerwami od klasy V) osiągnął najwyższe trofeum w swojej kategorii wiekowej zdobywając na zawodach rozgrywanych w Nowej Soli tytuł Drużynowego Mistrza Polski Juniorów. Autorami tego awansu byli: Krzysztof Nawrotek, Andrzej Staszak, Wojciech Szmyła, Piotr Prószyński, Sławomir Strumnik, Robert Nowakowski, Paweł Rutkowski, Mirosław Leń, Grzegorz Maraszek, Dariusz Gębala, Waldemar Słowik, Andrzej Chołody, Jacek Byzdra.  Do kadry narodowej juniorów powołani zostali: Piotr Prószyński i Robert Nowakowski.

Młodsi zawodnicy  na rozgrywkach we Wrocławiu XII OSM wywalczyli brązowy medal.

W zespole trenowanym przez Wojciecha Pastuszkę występowali: Andrzej Nowacki, Jarosław Woźniak, Mirosław Bartnik, Waldemar Szewczyk,  Leszek Strumnik, Mariusz Trzpil, Andrzej Welo, Grzegorz Parfianowicz, Marek Rajzynger, M. Ozon.

W roku  1986  na rozgrywanych w Puławach finałach Mistrzostw Polski Juniorów podopieczni trenera Jerzego Witaszka zdobyli srebrny medal, ulegając w finale zespołowi „Junaka" Włocławek. W składzie srebrnych medalistów wystąpili: Andrzej Nowacki, Jarosław Woźniak, Piotr Prószyński, Robert Nowakowski, Mirosław Leń, Paweł Rutkowski, Dariusz Gębala, Waldemar Szewczyk, Grzegorz Parfianowicz, Wojciech Szmyła, Sławomir Strumnik.

W kadrze narodowej juniorów występowali: Piotr Prószyński i Grzegorz Parfianowicz. Kierownikiem  Sekcji PR  był  W. Chołuj , natomiast Kierownikiem  Drużyny – M. Capała .                               

Rok 1987 przyniósł  pewne zmiany,  Kierownikiem sekcji zostaje Eugeniusz Kochaniec, a kierownikiem drużyny seniorów Mieczysław Capała.

Po wielu sukcesach w kategoriach młodzieżowych, ambicją działaczy, trenerów i zawodników było zaprezentowanie się w kategorii seniorów. Z sekcji odszedł  J. Witaszek, który nie zgadzał się z koncepcją organizacyjno– szkoleniową zaproponowaną przez ówczesny Zarząd Klubu. Trenerem został  – instruktor Edward Budziński.   Zespół oparty na mistrzach i wice - mistrzach polski  przegrał baraże o wejście do II ligi  i  nie awansował   do II ligi.

Do pracy w Klubie  w 1988r. powraca trener Jerzy Witaszek, pod wodzą którego drużyna młodzików podczas Ogólnopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej zdobywa  brązowy medal.

W roku  1989  zespół juniorów młodszych - podopiecznych Jerzego Witaszka na OSM w Kielcach  zajął IV miejsce.

Rok 1990 okazał się szczególnym rokiem dla piłki ręcznej puławskiej. Najpierw na rozgrywanej w Koszalinie XVII OSM zespół juniorów młodszych Jerzego  Witaszka wywalczył III miejsce w Polsce. W zespole występowali: Wojciech Powszedniak, Robert Delendowski, Robert  Piliszczuk, Marcin Kurowski, Grzegorz Gowin, Grzegorz Furtak, Krzysztof Wach, Sławomir Piwowarczyk, Piotr Obrusiewicz, Roman Kowalski, Remigiusz Falkowski,  Ireneusz Klukowski, Piotr Mroczek i Paweł Wojewoda.

Natomiast zespół seniorów KS „Wisła" po raz pierwszy w historii Klubu awansował do wymarzonej II ligi.  Autorami sukcesu byli:  Eugeniusz Kochaniec - kierownik sekcji ,  Jerzy Witaszek -1 trener   oraz zawodnicy: Krzysztof Nawrotek, Przemysław Paczkowski, Robert Fus, Waldemar Szewczyk, Jerzy Radziński, Grzegorz Maraszek, Zbigniew Matraszek, Grzegorz Ochal,  Dariusz Kowalski, Artur Kłopot, Mirosław Leń, Remigiusz Wolak, Leszek Strumnik,

Waldemar Futera.  Do reprezentacji Polski seniorów powołani zostali: Piotr Prószyński i Robert Nowakowski.

W roku 1991 cała uwaga działaczy , sympatyków, kibiców zwrócona została na zespół seniorów - beniaminek  walczący o utrzymanie się w gronie  drugo - ligowców. Runad I prowadzona przez instruktora Edwarda Budzinskiego nie prognozowała aby zespół Wisły utrzymał się w lidzie. Do klubu po półrocznej nieobecności wrócił  trener J. Witaszek, przejął  zespół, wprowadził do gry młodych zawodników z SKS „Piątka -Wisła” Puławy  i po zaciętej walce utrzymał  zespół w II lidze oraz zdobył złoty medal w Mistrzostwach Polski Juniorów.

Skład zespołu  II – ligowego: Robert Fus, Jerzy Radziński, Krzysztof Nawrotek, Mirosław Leń, Waldemar Szewczyk, Przemysław Paczkowski, Grzegorz Gowin, Grzegorz Furtak, Piotr Obrusiewicz, Robert Piliszczuk, Marcin Kurowski, Krzysztof Wach, Sławomir Piwowarczyk i Janusz Chmielowski, trener - J.Witaszek, kierownik drużyny -  E. Kochaniec.

Zespół juniorów -  Mistrz Polski:  trener J.  Witaszek, zawodnicy: Roman Kowalski, Grzegorz Gowin, Krzysztof Wach, Sławomir Piwowarczyk, Robert Piliszczuk, Robert Delendowski, Janusz Chmielewski, Paweł Wojewoda, Wojciech Powszedniak, Remigiusz Falkowski, Grzegorz Furtak, Piotr Obrusiewicz, Ireneusz Klukowski i Marcin Kurowski.

W roku  1992 zespół seniorów zajął  w II lidze V miejsce. Juniorzy po raz drugi zdobywają mistrzostwo Polski w składzie: Andrzej Złotnik, Grzegorz Gowin, Krzysztof Wach, Sławomir Piwowarczyk, Robert Piliszczuk, Robert Delendowski/ Janusz Chmielewski, Piotr Leń, Wojciech Powszedniak, Remigiusz Falkowski, Grzegorz Furtak i Piotr Obrusiewicz, Ireneusz Klukowski i Marcin Kurowski, trener - J.Witaszek, II trener - Krzysztof Nawrotek, kierownik drużyny - Jan Falkowski.

W roku  1993 kierownictwo sekcji i Zarząd Klubu  przekonali  tr. J. Witaszka, aby zajął się tylko szkoleniem seniorów, natomiast odpowiedzialnymi za szkolenie i przygotowywanie młodzieży do gry w seniorach powierzyli  trenerom:Wojciechowi Pastuszce,Krzysztofowi Nawrotkowi i  Edwardowi Budzińskiemu.

Taka koncepcja dała  efekty w grupie seniorów,  którzy  w rozgrywkach II ligi zajeli  III miejsce. W zespole budowanym przez Jerzego Witaszka występowali: Robert Fus, Krzysztof Nawrotek, Mirosław Leń, Piotr Prószyński, Grzegorz Gowin, Grzegorz Furtak, Piotr Obrusiewicz, Marcin Kurowski, Krzysztof Wach, Sławomir Piwowarczyk, Janusz Chmielewski, Andrzej Złotnik, Piotr Leń, Piotr Dropek, Artur Witkowski.

W nastepnym sezonie sportowym w roku 1994 nastąpił największy sukces w historii sekcji piłki ręcznej i Klubu Sportowego „Wisła” Puławy . Zespół seniorów  awansował  do ekstraklasy.

Prezesem Klubu był  płk  J. Ostrowski

Kierownikem Sekcji PR  J. Falkowski

Na sukces zapracowali następujący zawodnicy: Robert Fus, Grzegorz Kucharski, Krzysztof Nawrotek, Mirosław Leń, Piotr Prószyński, Grzegorz Gowin, Grzegorz Furtak, Piotr Obrusiewicz, Krzysztof Wach, Sławomir Piwowarczyk, Piotr Leń, Artur Witkowski, Piotr Dropek, Remigiusz Falkowski  oraz trener Jerzy Witaszek i kierownik drużyny Roman Trębas.

Po rocznym pobycie w ekstraklasie zespołowi do utrzymania się zabrakło jednego punktu. Okazało się, że zespół był za młody, aby obronić byt ligowy. Oprócz zawodników,  którzy uzyskali awans do ekstraklasy w roku 1995 występowali również: Wołodia Sawko, Dima Żorżikow i Grzegorz Mazur.

Drużyny młodzieżowe w latach 1986 - 1995 trenowane przez Wojciech Pastuszkę, Krzysztofa Nawrotka, Edwarda Budzińskiego nie osiągały znaczących sukcesów.

Zespół seniorów w składzie: Krzysztof Nawrotek, Mirosław Leń, Grzegorz Gowin, Grzegorz Furtak, Piotr Obrusiewicz, Krzysztof Wach, Sławomir Piwowarczyk, Remigiusz Falkowski, Wołodia Sawko, Dima Żorżikow i Grzegorz Mazur, Krzysztof Łyś, Robert Bernaciak,  Ireneusz Dudek,  Piotr Kochaniec, Roman Kowalski, Robert Fus przebudowany i odmłodzony w roku 1996  przez trenera Jerzego Witaszka  w rozgrywkach II ligi zajął  II miejsce.   Zarząd Klubu na wniosek Jana Falkowskiego odwołał  z funkcji I trenera J. Witaszka . Trenerem zespołu seniorów został Wojciech Pastuszko.

W roku 1997 seniorzy w II lidze pod wodzą Wojciecha Pastuszki i Edwarda Budzińskiego   nie zdołali awansować do I ligi. Grupy młodzieżowe nie odnosiły spodziewanych sukcesów. Sekcja prowadzona  bez  koncepcji, rozwiązywano grupy młodzieżowe, przeprowadzano  zaskakujące transfery. Działania te zagrażały dalszym losom sekcji.

            Pod koniec roku Walne Zgromadzenie wybrało  nowy Zarząd. Po wieloletnim kierowaniu sekcją piłki ręcznej KS „Wisła" odchodzi Janusz Falkowski,  nowym kierownikiem zostaje Jerzy Witaszek,  a członkiem Zarządu Klubu Ryszard Skwarek.

W roku 1998  zespół seniorów występujący w rozgrywkach II ligi,  którego trenerem  był Wojciech Pastuszko a kierownikiem  Andrzej Woźniak nie awansował  do  I ligi. Z zespołu odchodzili   zawodnicy,  a trener nie wprowadzał do zespołu uzdolnionych juniorów trenowanych przez siebie i trenera Krzysztofa  Nawrotka

Natomiast juniorzy młodsi: Kamil Tylutki, Łukasz Sulima, Maciej Chmielewski, Mariusz Piskorz, Robert Wręga, Grzegorz Banaszek, Błażej Smyrgała, Sebastian Płaczkowski, Łukasz Popławski, Paweł Gdesz, Dariusz Stefaniak, Jacek Rutkowski, Paweł Molenda, Grzegorz Rusiecki, Marek Skrzypiec, Bartłomiej Czerwonka, Remigiusz Tarczyński, Łukasz Sikora, Łukasz Popławski,  trenowani przez  Jerzego  Witaszka,  awansowali  do Finałów Mistrzostw Polski Juniorów młodszych / 00M/  w Obornikach i zajęli VI miejsce.

   Wyraźnie też w rozgrywkach wojewódzkich zaczęli wygrywać młodzicy  trenera Jerzy Witaszka:  Przemysław Wiorko, Grzegorz Jedliczko, Janusz Złotnik, Norbert Wolf, Rafał Janasz, Kamil Wojciechowski, Tomasz Kluziak, Mikołaj Skwarek, Kamil Wiejak, Konrad Budniak, Jakub Ignaszewski, Sebastian Szymczak, Rafał Bednarski, Marcin Witaszek, Michał Nosowski, Przemysław Pietras, Wojciech Wolski, Łukasz Kubiś.

 

Działaczami  sekcji w latach 1975- 1988 byli:Marian Kostyra, Jerzy Nogalski, Wiesław Chołuj, Eugeniusz Kochaniec, Mieczysław Capała, Roman Trębas, Janusz Falkowski, Jerzy Witaszek, Zbigniew Wójcik, Zbigniew Falkiewicz, Edward Budziński, Henryk Kozak, Lucjan Tomaszewski, Ryszard Skwarek, Wiesław Smyrgała, Wiesław Wręga, Wojciech Szmyła, Dariusz Gębala, Andrzej Woźniak, Mirosław Stolarczyk.

Tomasz Pieńczakowski

Kadrę trenerską stanowili : Wojciech Pastuszko, Marian Kostyra, Karol Wiśniewski, Jerzy Witaszek, Edward Budziński, Krzysztof Nawrotek, Marek Kowalczyk

Trenerem I zespołu seniorów w 1999r. został  Anatolii  Harbuz.  W wyniku reorganizacji zespół   Wisły przeniesiony został do I B ligi. Po pierwszej rundzie odszedł  trener. Zespół objął  grający trener Władimir Sawko. Mimo dużego zaangażowania trenera, zespół nie utrzymał  się w I B lidze i spada do II ligi.

W 2000r. kierownictwo sekcji opracowało nowy plan organizacyjno - szkoleniowy dopasowany  do aktualnej sytuacji finansowej Klubu.  Trenerem zespołu seniorów został Piotr  Dropek – były zawodnik Wisły, absolwent AWF Biała Podlaska, którego zadaniem było wprowadzić do zespołu jak najwięcej   młodych zawodników i utrzymać się w II lidze.

            Zespół juniorów: R. Wręga, M. Chmielewski, B. Smyrgała,      P. Gdesz  K. Tylutki, M.              Piskorz,   G. Banaszek -  J. Złotnik, Ł.Sulima, P.  Molenda,  S.   Płaczkowski, Ł. Popławski,

D. Stefaniak,  J. Ignaszewski  prowadzonych przez trenera Jerzego Witaszka i kierownika drużyny – mgr W. Smyrgała   awansował do Finałów   Mistrzostw Polski Juniorów, zajmując ósme miejsce w Polsce.

Odmłodzony zespół seniorów  w 2001r.  utrzymał się w  II lidze natomiast grupy

  młodzieżowe w rozgrywkach ligi wojewódzkiej zajęli 1- 3 miejsce . Do Kadry Polski

juniorów powołano:  J. Złotnika. R. Budniaka.

W roku  2002r. zespół seniorów, trenowany przez P. Dropka, zajął VI w lidze, natomiast juniorzy w Finałach Mistrzostw Polski zajęli IV miejsce występując w składzie: trener – Jerzy Witaszek, Piotr Dropek, kierownik drużyny - Antoni Misiewicz zawodnicy - Bednarski Rafał, Budniak Konrad, Ignaszewski Jakub, Janasz Rafał, Wolf Norbert, Marcin Kubiś, Łukasz Tylutki, Krzysztof Misiewicz  Konrad, Czarnecki Jakub, Capała Eaward,  Pisula Paweł, Szymczak Sebastian, Wiórko Przemysław, Złotnik Janusz ,Wiejak Kamil,  Pomiankiewicz Tomasz.

W roku 2003r. seniorzy trenowani przez Piotra Dropka zajęli III miejsce w II lidze

w składzie: A. Witkowski, M. Wolf, S. Płaczkowski, Ł.Popławski, J. Ignaszewski, T. Pomiankiewicz, K.Tylutki, K. Misiewicz, P. Molenda, R. Janasz, R. Bednarski, P. Wiórko, M. Sieczkowski, M. Łuka, K. Budniak, K. Tylutki. Kierownikiem drużyny jest Eugeniusz Kochaniec

Natomiast juniorzy trenowani przez Jerzego Witaszka i Piotra Dropka zajęli VI miejsce w Finałach Mistrzostw polski występując  w składzie: Bednarski Rafał, Budniak Konrad, Ignaszewski Jakub, Janasz Rafał, Wolf Norbert, Kubiś Łukasz, Tylutki Krzysztof, Misiewicz Konrad, Czarnecki Jakub, Capała Eaward, Banaszek Piotr, Pisula Paweł, Kiliszek Damian, Łyszcz Rafał, Piskorek Tomasz, Sieczkowski Maciej,  kierownikami zespołu byli- Antoni Misiewicz i Eugeniusz Kochaniec. W wyniku kontuzji i sytuacji losowych w finałach nie wystąpili:  Sebastian Szymczak Przemysław Wiórko, Janusz Złotnik, Kamil Wiejak, Brak tych zawodników niewątpliwie wpłynął na wynik końcowy .

Natomiast  młodzicy  aktualnie awansowali do Półfinałów Mistrzostw Polski.

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA SEKCJI PIŁKI RĘCZNEJ

I. Władze Sekcji PR

  - Zarząd Sekcji:

 1. kierownik sekcji – mgr Jerzy Witaszek
 2. zastępca kierownika sekcji - mgr Wiesław Smyrgała
 3. sekretarz - Wojciech Sieczkowski
 4. członkowie:   Waldemar Tylutki,  Arkadiusz Urbaniak, Anna Szewczyk,  Paweł Kwapisz, Piotr Dropek, Artur Witkowski

                    - Delegaci Sekcji na Walne Zebranie  KS ”Wisła” Puławy / 13 osób/:

                          Jerzy Witaszek,  Wiesław Smyrgała,  Waldemar Tylutki,  Kamil Tylutki,

                        Arkadiusz Urbaniak,   Paweł  Kwapisz,   Piotr Dropek,  Jakub Ignaszewski,  

                        Mariusz Piskorz,  Tomasz Pomiankiewicz,  Łukasz  Popławski,  Wojciech

                       Sieczkowski,  Artur Witkowski .

-           Sympatycy sekcji :

Lucjan Tomaszewski, Marian Gawrylak, Halina Osiecka, Bożena Strzelecka, Andrzej Mitruczuk i wielu innych.

II. Kadra trenersko – instruktorska:

1. trener I klasy mgr Jerzy Witaszek

2. trener II klasy  mgr Piotr Dropek

3.  trener II klasy  mgr Artur Witkowski

4.  instruktorzy- nauczyciele WF

         a. mgr Ryszard Antolak

          b. mgr Sławomir Kowalski

          c.  mgr Zbigniew Dors

III. Zawodnicy objęci szkoleniem centralnym:

        Reprezentacja Polski: 

              1.  Konrad Misiewicz

               2.  Norbert Wolf

                3. Krzysztof Tylutki 

IV. Zespoły – KS ”Wisła”

  1. seniorzy
  2. juniorzy do lat 19
  3. juniorzy młodsi / rocznik 1986/
  4. juniorzy młodsi / rocznik 1987/
  5. młodzicy / rocznik 1988/
  6. młodzicy mł. / rocznik 1989/
  7. dzieci                                                                            8. dzieci

UKS ”Piątka-Wisła” Puławy                                                                                  UKS „Niwa” Puławy

Obejmuje  szkoleniem  dzieci  ze  szkół:

 1. Szkoła Podstawowa Nr 2                                                    1. Szkoła Podstawowa Nr 11                          
 2. Szkoła Podstawowa Nr 3                                                    2. Szkoła Podstawowa Nr 4
 3. Szkoła Podstawowa Nr 6                                                    3. Szkoła Podstawowa Nr 1
 4. Szkoła Podstawowa Nr 10                         
  1. Ilość szkolonych zawodników

 

-           KS „Wisła” Puławy - 144 zawodników

-           UKS „Piątak-Wisła” - 115 zawodników

-           UKS „Niwa” – 50 zawodników

 Od 1.07.2003r. samodzelna piłka ręczna Klub Sportowy „Wisła- Azoty” Puławy 

Kalendarz klubowy

Reklama

Sonda

Licznik

3782109
Wspierają nas i Współpracują z nami:


Realizacja: EmnetStudio
Powered by CMS Dianthus
Dokument wydrukowany ze strony: www.stowarzyszenie.azoty-pulawy.pl/klub/historia/historia-do-2003-r/historia-pulawskiej-pilki-recznej-do-2003-r/